Cerrar

Usuaris
L´ESCOLA /  RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA

Proposem espais de trobada per poder atendre les necessitats que, com a pares, ens puguin sorgir. La relació que establim des d'un primer moment amb les famílies és oberta i diària, el personal del centre rep personalment als infants i els acomiada a l'hora de la sortida.

 

Qualsevol dubte que pugui sorgir en el dia a dia, es pot consultar directament, tant a l'educadora com a la directora del centre, sense necessitat de demanar cita prèvia. Tot i així també es pot demanar una entrevista personal quan ho creguin convenient.

 

El contacte diari amb les educadores i les entrevistes individuals,  són un bon mitjà per rebre informació mútua sobre els vostres fills/es i alumnes. Les educadores informaran, a la sortida dels nens de qualsevol incidència succeïda durant  l'estada a l'escola.

 

L’agenda escolar (Agenda electrònica) ens serveix per poder intercanviar les informacions del dia a dia.

 

Els informes de seguiment, que us enviem al llarg del curs, analitzem el creixement harmònic del infant.

 

Les reunions pedagògiques estan adreçades a tenir espais d'informació o de consulta sobre temes relacionats amb l'etapa educativa que vivim.

 

Promovem la participació activa de la família en les festes i celebracions escolars.

 

Proporcionem a traves del correu electrònic fulls informatius sobre aspectes organitzatius, temes pedagògics, sortides i activitats.

Ninis Llar Infants
Ninis

© Llar d'Infants Ninis       Avís legal   Crèdits
info@ninis.cat

Carrer Josep Baró, 18
08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel. 93 794 10 02 - 660 74 74 00
Obert de:
Dilluns a Divendres

de 08:00 a 20:00

Es prohibeix l'ús total o parcial de qualsevol text o imatge que aparegui a la pàgina web sense el consentiment escrit de Llar d'Infants Ninis